U Radatovićima ćemo se spomenuti uskočkih svećenika iz roda Pruščevića

U Radatovićima ćemo se spomenuti uskočkih svećenika iz roda Pruščevića

U Radatovićima ćemo se spomenuti uskočkih svećenika iz roda Pruščevića

U petak i subotu 28. i 29. kolovoza 2020. u župi Radatovići održava se godišnji susret djece i mladih Žumberačkog vikarijata. Na susretu se mladima želi kroz predavanja i radionice prikazati uskočku povijest koja je utemeljena na kršćanskoj tradiciji. Uskoci su zapravo bili vojnici koji su u određenom povijesnom trenutku obranili kršćansku vjeru koja je bila na udaru osmanlija. Danas više vjeru nije potrebno braniti oružjem ali nova vremena zahtijevaju i nove načine borbe sa sve snažnijim bezboštvom. Sami uskoci kao čuvari kršćanstva ne bi bili uspješni u svojoj obrani vjere da nisu imali svećenike iz vlastitog roda. Na glavnoj cesti koja vodi prema Radatovićima nalazi se na žalost ne označeno selo Malinci u kojem su u uskočko vrijeme živjeli mnogobrojni svećenici iz roda Prušćevića. Oni su kroz stoljeća vodili duhovnu skrb za Uskoke. U crkvenim arhivima ostala je sačuvana jedna fotografija iz 1921. godine na kojoj se vide “kuće žumberačkih uskočkih popova Pruščevića u Malincima”. Kasnije su se kuće nažalost urušile i danas im gotovo nema traga. Ali sjećanje u narodu je svakako ostalo. Malo je poznato da su Prušćevići u svoje vrijeme u Radatovićima organizirali svečano predstavljanje marčanskih vladika nakon njihova izbora. Na tim su svećenicima uz vladiku bili i svećenici, narodni uskočki vojvode, vojnici i sav narod. Bila su to vremena kada su Radatovići bili uistinu duhovno središte zapadnog Žumberka. Prolazeći prema Radatovićima svrnimo svoj pogled u Malincima na lijevu stranu ceste na uzvisinu na kojoj su nekad stajale kuće slavnih Prušćevića. Spomenimo se svih uskočkih duhovnih pastira u svojim molitvama.