U nedjelju u Gabrovici svečani blagoslov zastave s likom Gospe hrvatskog krsnog zavjeta

U nedjelju u Gabrovici svečani blagoslov zastave s likom Gospe hrvatskog krsnog zavjeta

U nedjelju u Gabrovici svečani blagoslov zastave s likom Gospe hrvatskog krsnog zavjeta

U povodu proslave Godine obnove Krsnog zavjeta u nedjelju 26. kolovoza 2018. u žumberačkom naselju Gabrovica (Bio park Divlje vode) biti će svečano blagoslovljena nova crkvena zastava s likom Gospe hrvatskog zavjeta. Nova zastava izrađena je tijekom ove godine a na vidljivi način simbolizira povezanost hrvatskih grkokatolika sa cijelom Crkvom u Hrvata. Na zastavi je prikazan lik Bogorodice moliteljice koji je najstariji prikaz Majke Božje na hrvatskim prostorima. Ovaj prikaz Bogorodice u bizantskom stilu izvorno potječe iz 11. stoljeća, a pronađen je u katedrali sv. Marije i sv. Stjepana u Biskupiji kod Knina. Lik Bogorodice nalazio se na tzv. hrvatskom ikonostasu koji je bio po uzoru na bizantski nizak i sav od kamena. Bogorodica je prikazana u molitvenom stavu s dlanovima okrenutim prema vjernicima. Prema bizantsko-hrvatskoj tradiciji ovakav prikaz Bogorodice Moliteljice simbolizira osjećajni suodnos Majke Božje s vjernicima. Na liku Bogorodice nalazi se, na velu koji prekriva glavu, i grčki križ s četiri ista kraka tzv. Crux imissa. Ova jedinstvena ikona u kamenu koja je toliko bliska hrvatskim katolicima bizantskog obreda sve više dobiva svoje mjesto u srcima mnogih vjernika Žumberačkog vikarijata. Lik Bogorodice Moliteljice neka u svakome ovih dana potakne duh pobožnosti i molitve.

Naš blagopokojni svećenik Žumberačkog vikarijata o. Živko Kustić napisao je himnu Gospi hrvatskog krsnog zavjeta, koja glasi:

“Spomen slave pokraj Knina,

velik zavjet sred Solina,

znak pobjede iznad Nina,

za Hrvate moli Sina.

Zvonimir ti pralik diže,

Jelena Ti crkvu gradi,

ta baština do nas stiže,

preuzeše zavjet mladi.

Od Trsata do Aljmaša,

Ti si Majko snaga naša.

O Poreča do Škrpjela,

svetišta su Tvoja bijela.

Olovo, Sinj, Tekije,

svud nas tvoja ljubav grije,

Brijeg Široki i Kondžilo,

štitilo je tvoje krilo.

Bistrica kraj Zagreb grada,

naše sloge nova nada.

Ti si sunce usred tmina,

Za Hrvate moli Sina”.