U nedjelju je u Ljubljani u katoličkoj crkvi osnovana nova ukrajinska župa

U nedjelju je u Ljubljani u katoličkoj crkvi osnovana nova ukrajinska župa
U nedjelju je u Ljubljani u katoličkoj crkvi osnovana nova ukrajinska župa
U nedjelju 31. ožujka 2019. godine u Ljubljani je u rimokatoličkoj župnoj crkvi osnovana nova
Ukrajinska pravoslavna župa (parohija). Prvu svetu liturgiju za Ukrajince u Ljubljani služio je
svećenik Vasily Kuchirka u prisutnosti rimokatoličkog svećenika Aleša Tomaševiča. Veoma je
zanimljivo da je katolički svećenik bio obučen u liturgijsko ruho te je na određeni način sudjelovao
u bogoslužju. Prilikom velikog vhoda ukrajinski svećenik je uz poglavare Ukrajinske crkve
spomenuo i carigradskog patrijarha Bartolomeja što znači da se u Sloveniji od sada kanonski
priznaje i nadležnost ukrajinskog i carigradskog patrijarha. Sve do sada u Sloveniji se na
pravoslavnim liturgijama spominjalo isključivo srpskog patrijarha čija se jurisdikcija za pravoslavne
vjernike sve do nedjelje činila neupitnom i to za područje čitave Slovenije. Protivnici jedinstva
nedjeljno osnivanje nove ukrajinske župe u Ljubljani smatraju neprihvatljivim te izjavljuju kako “u
Sloveniji tamošnji Ukrajinci uz pomoć ambasade više ne skrivaju svoj nacionalni san o ujedinjenju
ukrajinskih grkokatolika i pravoslavnih, a nedjeljno bogoslužje pravoslavnih u slovenskoj
katoličkoj crkvi tome je najbolji dokaz”. Tumačeći ovu izjavu jedan od dobrih poznavatelja
crkvenih prilika među Ukrajincima kazao je da se uistinu pokušava postići jedinstvo Ukrajinaca
grkokatolika i pravoslavnih i to na način da ujedinjena crkva Ukrajinaca bude istodobno priznata i
od Carigrada i od Rima