U molitvi i nadi započinjemo Novu 2016. godinu

U molitvi i nadi započinjemo Novu 2016. godinu

U molitvi i nadi započinjemo Novu 2016. godinu

Danas kada započinje Nova građanska godina svatko na svoj način donosi odluke o tome koje će ciljeve ostvariti u tekučoj godini. U tom smislu svaki pojedinac slobodno odabire cilj koji mu se čini najvažnijim i do kojeg želi doći. Živjeti bez cilja zapravo ne bi imalo smisla. Jer čemu bi se čovjek radovao kad bi živio samo od danas do sutra bez svojih nadanja? Svi oni koji u životu sebi postavljaju određene ciljeve znaju iz iskustva da je sam hod prema cilju ponekad težak i mukotrpan, a ponekad se može dogoditi da se na tom putu pojavljuju i razne zapreke. Ali je zato radost veća kad se do cilje dostigne. Na tom putu vjera i molitva potiču nas da nastavimo hrabro dalje. Kao što pojedinac ima cilj tako i svaka duhovna zajednica ima svoje ciljeve. U srcima i mislima Hrvata grkokatolika već je desetljećima isti cilj. Davna je to i neispunjena želja da hrvatska Križevačka eparhija bude u granicama naše Hrvatske domovine. Već desetljećima pobožni i skromni hrvatski svećenici upučuju Gospodu molitve da i On svrne pogled na ovo svoje malo duhovno stado koje još nije ostvarilo svoju davnu pradjedovsku želju. Pa da kao i ostala naša braća Hrvati rimokatolici i mi grkokatolici imamo biskupiju u granicama svoje države za koju se toliko života položilo. U novu 2016. godinu ulazimo s nadanjima u ispunjenje pradjedovske želje, ali ulazimo i sa velikom zahvalnošću prema svima onima koji su protekle 2015. podržali želju Hrvata grkokatolika za biskupijom u državnim granicama. Svima koji stoje u zajedništvu sa hrvatskim grkokatoličkim svećenstvom i vjernim narodom oko ove plemenite inicijative neka Gospod podari u Novoj 2016. godini mir i radost. Neka zagovornik molbe Hrvata grkokatolika, da dočekamo biskupiju u državnim granicama, pred Svevišnjim bude blaženi Alojzije Stepinac blagopokojni metropolit hrvatskih grkokatolika.