Veliki broj gostiju na prezentaciji Krijesa u Metlici