Treća zadušna subota – 3. ožujka 2013.

Treća zadušna subota održat će se u Stojdragi.