Tradicionalni žumberački grobljanski križevi

Tradicionalni žumberački grobljanski križevi

Tradicionalni žumberački grobljanski križevi

Ovih dana svećenici i vjernici Žumberačkog vikarijata na poseban se način pripremaju za blagdan Svih Svetih. Vrijeme je to mira i sabranosti. Obilazak grobalja potiče nas na promišljanje o našim pokojnicima. Pogled će nam ponekad zastati na lijepim nadgrobnim spomenicima koji svjedoče o velikoj brizi naših vjernika za svoje preminule. Uređene grobnice na našim žumberačkim grobljima znak su novog vremena. Nekada, zapravo ne tako davno, u Žumberku su umjesto nadgrobnih spomenika stajali drveni križevi sa imenom i prezimenom pokojnika i godinama rođenja odnosno smrti. Ti drveni križevi izrađeni u specifičnom žumberačkom grkokatoličkom stilu danas su potpuno nestali a samo još stare slike svjedoče kako su “žumberački grobljanski križevi”nekada izgledali. Križevi su se inače izrađivali u selu Tisovac u župi Mrzlo Polje a sa smrću zadnjeg tisovačkog stolara nestali su i tradicionalni grobljanski križevi. U vremenu priprave za blagdan Svih Svetih prisjetimo se u svojim molitvama naših dragih pokojnika nad čijim grobovima stoji križ kao simbol pobjede nad smrću.