Tradicija dolaska zagrebačkog nadbiskupa i pomoćnih biskupa među grkokatolike u Žumberak

Tradicija dolaska zagrebačkog nadbiskupa i pomoćnih biskupa među grkokatolike u Žumberak

Tradicija dolaska zagrebačkog nadbiskupa i pomoćnih biskupa među grkokatolike u Žumberak

Na području Zagrebačke crkvene pokrajine (Zagrebačke metropolije) od davnina je običaj da zagrebački nadbiskup u svojstvu metropolita hrvatskih grkokatolika posjećuje grkokatolike u Žumberku. Na poziv mjesnog grkokatoličkog župnika ili redovnica u Žumberak je rado dolazio i blagopokojni nadbiskup Franjo Kuharić. Jedna fotografija od 17. rujna 1984. svjedoči nam da je omiljeni hrvatski nadbiskup u Žumberak dolazio u pratnji pomoćnog biskupa. Konkretno na slici je vidljivo da je uz kardinala Kuharića u pratnji pomoćni zagrebački biskup mons. Mijo Škvorc. Tradicija je dakle da metropolit u pratnji svojih najbližih suradnika posjeti neku od žumberačkih grkokatoličkih župa. Razumije se da nadbiskupa mjesni župnik prethodno treba i pismenim putem pozvati. Suradnja grkokatoličkog svećenstva sa svojim metropolitom veoma je važna jer se kroz neposredne susrete i radne sastanke zagrebački metropolit i pomoćni biskupi izravno upoznaju sa životom i stvarnim stanjem u najstarijem dijelu hrvatske Križevačke eparhije. Učestali dolasci zagrebačkog nadbiskupa   blagopokojnog kardinala Franje Kuharića među grkokatoličko žumberačko svećenstvo tijekom 70- tih i 80-tih godina bili su veoma plodonosni. Kroz susrete sa svojim metropolitom grkokatolički svećenici Hrvati izrazili su mu svoje želje vezane za uređenje Križevačke eparhije u granicama republike Hrvatske. S obzirom da je Križevačka eparhija sastavni dio Zagrebačke metropolije i općenito Crkve u Hrvata podrazumijeva se da o uređenju vanjskih granica grkokatoličke biskupije svoje mišljenje izrazi i metropolita, ali i pomoćni biskupi. Očinski osluškujući bilo Hrvata grkokatolika blagopokojni kardinal Kuharić svesrdno se zauzimao da biskupija hrvatskih grkokatolika bude usklađena, kao i druge hrvatske biskupije, sa republičkom granicom. Dio tih želja je i ostvaren velikom zaslugom Sina pribićkog kraja. Konačno da bi se ostvarila želja Hrvata grkokatolika o grkokatoličkoj biskupiji u hrvatskim granicama potrebno je kao i u vrijeme kardinala Kuharića nastaviti lijepu tradiciju susreta metropolita i pomoćnih biskupa sa grkokatoličkim hrvatskim svećenstvom. Dolasku metropolita i pomoćnih biskupa svakako prethodi bratski poziv grkokatoličkog župnika ili dekana.