Tog je dana 911. godine Bogorodica bila u crkvi u Carigradu

Tog je dana 911. godine Bogorodica bila u crkvi u Carigradu

Tog je dana 911. godine Bogorodica bila u crkvi u Carigradu

Sveta Crkva 1. listopada proslavlja blagdan Pokrova presvete Bogorodice. Istočna Crkva držeći se strogo svojih kanona i patrističke predaje odbacuje većinu navodnih ukazanja. Ipak događaj koji se zbio 1. listopada 911. godine u Carigradu priznat je kao autentičan i obiljažava se u svim Istočnim Crkvama. Što se zapravo toga dana dogodilo? Uslijed opsade i napada na Carigrad stanovnici grada okupili su se na molitvu u carigradskoj Vlahernskoj crkvi trežeći zaštitu Neba. Svećenici su predvodili bogoslužje a narod se molio. U jednome trenutku isposnik Andrej koji se nalazio u crkvi ugledao je Presvetu Bogorodicu koja nad narodom drži nešto kao platneni pokrov (omofor). Andrej je smireno upitao svog učenika Epifanija vidi li Bogorodicu, na što je učenik sav drhteći od straha potvrdio kako ju vidi. Iako je u crkvi u tom trenutku bilo mnogo svećenika, monaha i naroda nitko osim Andreja i Epifanija nije vidio Bogorodicu. Pitamo se zašto se Bogorodica realno ukazala u crkvi baš dvojici skromnih i neznatnih redovnika? Odgovor glasi: zbog njihovog čistog srca. Mnogi teolozi smatraju, a sa time se valja složiti, kako Bogorodica uvijek daje milost svog ukazanja isključivo onima koji su čista srca. Za sve nas važno je i samo mjesto gdje se Bogorodica ukazala, a to je hram ili crkva. Ona je tog 1. listopada 911. godine bila u Vlahernskoj crkvi u Carigradu, a da narod to u tom trenutku nije niti znao.