Teolog Zoran Vladušić iz Jastrebarskog zaređen za đakona

Teolog Zoran Vladušić iz Jastrebarskog zaređen za đakona

Teolog Zoran Vladušić iz Jastrebarskog zaređen za đakona

U nedjelju 1. srpnja 2018. u grkokatoličkoj župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Sošicama tijekom svete liturgije za đakona je zaređen mladi teolog iz Jastrebarskog gospodin Zoran Vladušić. Novi đakon Vladušić pohađao je bogosloviju u Rijeci gdje je i diplomirao na tamošnjem Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Sukladno kanonima Istočne katoličke crkve prije primanja đakonata sklopio je brak sa svojom suprugom Aleksandrom. Pastoralnu praksu stjecao je u župama Žumberačkog vikarijata aktivno surađujući sa svećenstvom u Katedralnom i Žumberačkom dekanatu. S blagoslovom o. Milana Stipića nadležnog dušobrižnika u Dalmatinskom vikarijatu određeno vrijeme boravio je i na pastoralnoj praksi u dalmatinskim grkokatoličkim župama koje se obnavljaju. Svećenstvo vikarijata na svojoj sjednici održanoj prije mjesec dana jednoglasno je podržalo ređenje novog đakona Vladušića. Novom đakonu Zoranu koji nam dolazi iz grkokatoličke župe Preobraženja Gospodnjeg – Jastrebarsko poželimo uspješan rad na Njivi Gospodnjoj osobito u našem Žumberačkom vikarijatu.