Temelji nikad izgrađenog grkokatoličkog samostana u Metlici

Temelji nikad izgrađenog grkokatoličkog samostana u Metlici

Temelji nikad izgrađenog grkokatoličkog samostana u Metlici

Na području Žumberačkog vikarijata tradicionalno se njeguju prijateljski odnosi između grkokatoličkog svećenstva i braće franjevaca. Mnogi franjevci još od 17. stoljeća na području sjeverozapadne Hrvatske služe po bizantskom obredu i sudjeluju na liturgijskim slavljima. U široj javnosti malo je poznato da su 70-tih godina prošlog stoljeća franjevci preuzeli upravu dviju grkokatoličkih župa u Žumberačkom vikarijatu. Tadašnji biritualac fra Luka Pogačić imenovan je župnikom za grkokatoličke župe u Metlici i Dragama. Svećenici iz okolnih župa u Kaštu, Radatovićima i Sošicama s radošću su prihvatili franjevce u svom vikarijatu. Svoju podršku franjevcima koji su došli među Žumberčane iskazao je i tadašnji žumberački biskupski vikar mons. Ivan Pavković. Fra Luka Pogačić u Metlici je okupio nekoliko svoje redovničke subraće i započele su intenzivne priprave da se u blizini metliške grkokatoličke crkve sv. Ćirila i Metoda podigne novi grkokatolički samostan koji bi se ravnao prema franjevačkim pravilima ali prema istočnom tj. bizantskom obredu. U tom smislu započeli su radovi na izgradnji grkokatoličkog samostana. Neposredno uz metlišku grkokatoličku s lijeve strane, izliveni su temelji, a onda je projekt naglo zaustavljen od tadašnjih vlasti. S vremenom je umjesto samostana podignuta nova župna kuća podalje od župne crkve, a temelji samostana kasnije su zatrpani. Danas tek rijetke sačuvane fotografije svjedoče da se uz metlišku crkvu trebao nalaziti grkokatolički samostan za kojeg su bili i temelji već izgrađeni.

Temelji nikad izgrađenog grkokatoličkog samostana u Metlici, SLOVENIJA