Svetkovina Bezgrešno začete Presvete Bogorodice

Svetkovina Bezgrešno začete Presvete Bogorodice

Svetkovina Bezgrešno začete Presvete Bogorodice

Svake godine, 8. prosinca Crkva slavi svetkovinu Bezgrešnog začeća Presvete Bogorodice. Na taj dan čita se tropar: „ Danas se kidaju okovi neplodnosti. Joakim i Ana bivaju uslišani, jer im Bog iznad svakog očekivanja obećaje, da će oni poroditi službenicu Božju, iz koje će se roditi neobuhvatni Bog i postati čovjekom. On zapovijedi anđelima da joj pjevaju. Raduj se milosti puna, Gospod je s tobom. Cijeli svijet svetkuje danas Anino začeće koje je dano od Boga. Jer ona porodi onu koja će iznad svake riječi roditi Riječ.