Sveti prorok Daniel potiče nas na ustrajnost u vjeri i moralu

Sveti prorok Daniel potiče nas na ustrajnost u vjeri i moralu

Sveti prorok Daniel potiče nas na ustrajnost u vjeri i moralu

Sveta Crkva 17. prosinca obilježava spomendan na starozavjetnog proroka Daniela. Sama riječ DAN I EL u prijevodu s hebrejskog na hrvatski znači Bog je sudac. U današnje vrijeme Crkvi i cijelom vjerničkom svijetu potrebni su proroci, neustrašivi i hrabri kao prorok Daniel. Svojevremeno, posebno nakon II. Vatikanskog koncila, hrvatski su teolozi pozivali da se crkveni službenici i vjernici sve više otvore djelovanju Svetoga Duha. Posebno je važno istaknut takozvani “grijeh šutnje unutar Crkve”. Jedan ugledni hrvatski teolog tada je u svojim djelima koristio sintagmu “canis mutus” (pas koji ne laje), za sve one koji na grijeh šute i time ga prešutno odobravaju. Je li moguće da se nama u Crkvi dogodilo upravo to da umjesto da čuvamo svoje stado od vukova zapravo kao nijemi pas čuvar samo promatramo životne situacije koje se događaju oko nas. Proroci ne posustaju, upozoravaju, pozivaju pa i kore kada to treba, ali uvijek iz ljubavi i sa ciljem spasenja duša ljudi. Mora se zaključiti da se u naše vrijeme sve više pojavljuje “kriva crkvena solidarnost” koja zapravo nanosi dugoročno veću štetu nego li korist. Nije potrebno na sve šutjeti i baš sve tolerirati. Tolerancija na grijeh zapravo rađa raskol unutar Crkve. Treba biti svjestan da u ovo vrijeme postoji veoma opasna intencija da se na lukav način “likvidira kršćanski moral” udarajući upravo po instituciji koja taj moral predstavlja u društvu, a to je Crkva. Ako se dopusti da se unutar Crkve razvija “protucrkva naših dana” koja šuti na nemoral onda se zapravo zatvaraju vrata Svetom Duhu koji uvijek djeluje u moralnim osobama. Neka nas sve hrabri prorok Daniel ojača da ne posustajemo u vjerni i čuvanju moralnih vrijednosti.