Sveti Nicefor daje život za svog prijatelja

Sveti Nicefor daje život za svog prijatelja

Sveti Nicefor daje život za svog prijatelja

Dne 9. veljače sveta Crkva proslavlja spomendan sv. Nicefora mučenika. Postradao je oko 260. godine u vrijeme cara Galijana. No veoma je zanimljiv put kako je došlo do njegove mučeničke smrti. Nicefor je naime imao veoma dobrog prijatelja po imenu Saprikije. Obojica su bili kršćani. U jednom periodu njihova života došlo je do velikog sukoba i mržnje. Nicefor je u više navrata molio Saprikija da se pomire ali ovaj to nije nikako prihvaćao. Ubrzo je Saprikije kao kršćanin osuđen na smrt, i tada ga je Nicefor molio da se barem pred smrt pomire. Ali Saprikije nije htio prihvatiti Niceforovu ispriku već je mirnim korakom stupao prema gubilištu ne želeći popustiti niti za milimetar. No kada je stao pred krvnika oholi Saprikijie izgubio je hrabrost i odrekao se pred svima Krista. Nicefor ga je stao preklinjati da se ne odriče Krista, a li Saprikije je ostao čvrst u svooj odluci, međutim sudac mu nije vjerovao. Vidjevši da se Saprikiju unatoč svemu ipak sprema smrt Nicefor je povikao: “Ja sam kršćanin ubijte mene umjesto Saprikija”. Sudac je prihvatio Niceforov zahtjev i tada pustiše Saprikija, a Nicefora pogubiše odsjecanjem glave. Relikivije sv. Nicefora danas čuva Grčka pravoslavna crkva.

Moći sv. Nicefora

 

Relikvije sv. Nicefora čuva Grčka crkva