Sveti Marko pisac najstarijeg Evanđelja

Sveti Marko pisac najstarijeg Evanđelja

Sveti Marko pisac najstarijeg Evanđelja

Spomendan sv. Marka Evanđelista slavi se 25. travnja. Iako nije bio Isusov apostol Sveti Marko ima važnu ulogu u širenju Radosne Vijesti. Prema predaji Marko je pratio Svetog Petra na putu iz Palestine u Rim. Upravo na tom putu Petar je Marku iznio sve o Isusovom životu što je u konačnici Marko i zapisao. Tako su nam od Svetog Petra preko Svetog Marka sačuvana vjerodostojna svjedočanstva o životu Isusa iz Nazareta uz kojeg je tri godine živio ribar Petar svakako najvjerodostojniji svjedok Isusov. Nakon boravka u Rimu sveti Marko uputio se prema egipatskom gradu Aleksandriji. Iz Jednog zapisa saznaje se zanimljiv podatak da je Marko po Aleksandriji hodao u poderanim kožnim sandalama i da je jednom prilikom zatražio od kožara Ananije da mu popravi sandale. Upravo taj obučar Ananija kasnije je postao kršćanin i prvi biskup Aleksandrije a za biskupa ga je posvetio upravo Sveti Marko. Za svog boravka u Egiptu sveti Marko označio je i mjesto gdje je boravila Sveta Obitelj tijekom svog izbjeglištva u Egiptu.

U Žumberku su Svetom Marku uskoci sagradili tri crkve u 16. i 17. stoljeću i to u Liješću, u Tomaševcima, Kaštu i u Stojdragi. Na žalost do danas nije ostala sačuvana niti jedna. Ipak štovanje Svetog Marka u Žumberku je ostalo prisutno u održavnju tradicionalnog Markovskog blagoslova polja i usjeva.