Sveti Haralampije biskup uzorna života mučen u 113. godini svog života

Sveti Haralampije biskup uzorna života mučen u 113. godini svog života

Sveti Haralampije biskup uzorna života mučen u 113. godini svog života

Na dan 10. veljače Crkva proslavlja spomendan sv. Haralampija biskupa i mučenika iz Megnezije u Maloj Aziji. Hralampije se rodio 89. godine u Lyciji. Živio je moralno i uzorno stoga je od svoje zajednice izabran za biskupa. Kada je u vrijeme cara Severa nastupio progon kršćana, Haralampije se posebno istaknuo kao nepokolebljivi propovjednik Kristove vjere. U svojim propovijedima je višekratno javno korio cara. Iako je car odbijao Haralampijeve pozive na promjenu života, careva kćerka Galina ipak je prihvatila kršćansku vjeru. Ozlojađeni car naredio je svojim vojnicima da okrutno muče starca Haralampija. Starom biskupu Haralampiju koji je u vrijeme svog mućenja bio u 113. godini života carski su vojnici živom oderali kožu, a nakon mučenja odsječena mu je glava. Kasnije je tijelo mučenika sahranila careva kći Galina koja je primila kršćanstvo upravo zahvaljujući sv. Haralampiju. Već za svog života bio je poznat u svojoj zajednici kao onaj čije molitve Svevišnji uslišava te je imao dar ozdravljanja bolesnih i dar oslobađanja opsjednutih. Relikvije sv. Haralampija danas se čuvaju u manastiru sv. Stjepana na Meteorima u Tesaliji.

Na dan 10. veljače Hrvati grkokatolici proslavljaju i spomendan blaženog Alojzija Stepinca.

Sv. Haralampije i blaženi Alojzije molite Gospoda za sve nas.

Haralampije drži vraga za rogove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruka sv. Haralampija