Sveta Stolica darovala Ruskoj crkvi moći sv. Ivana Krstitelja

Sveta Stolica darovala Ruskoj crkvi moći sv. Ivana Krstitelja

Sveta Stolica darovala Ruskoj crkvi moći sv. Ivana Krstitelja

Papinski Savjet za unapređenje kršćanskog jedinstva darovao je Ruskoj pravoslavnoj crkvi 24 svetinje među kojima i česticu moći sv. Ivana elKrstitelja Preteče Gospodnjeg. Kivot sa moćima Preteče nalazi se sada u jednom moskovskom hramu a 17. rujana 2016. biti će svečano prenesen u crkvu sv. Ivana Krstitelja u mjestu Hirin. Darovanjem moćiju Sveta Stolica iskazala je duboko poštovanje prema Ruskoj crkvi koja se sve više približava Katoličkoj crkvi. Na put prema kršćanskom zajedništvu uvelike je doprinio ovogodišnji susret pape Franje i patrijarha Kirila na Kubi. Na žalost u isto vrijeme u Ukrajini su od strane jednog dijela katolika rutenskog obreda organizirane litije-večernje procesije protiv susreta Pape i Patrijarha. Na sreću marginalni i sramotni skupovi diljem Ukrajine, od kojih su se svojevremeno ogradili i Hrvati grkokatolici,  ipak nisu uspjeli naruštiti važnost susreta dvaju poglavara. Darovanjem moćiju sv. Ivana Krstitelja bratskoj Ruskoj crkvi papa Franjo još je jednom pokazao kako treba slijediti Krista, upravo Onoga kojeg je na rijeci Jordanu krstio svetac čije moći su iz Rima sada poslane u Rusiju.

ivan-krstitelj
Ivan Krstitelj