Sveta Ana majka Presvete Bogorodice

Sveta Ana majka Presvete Bogorodice

U petak 25. srpnja proslavlja se blagdan sv. Ane majke Presvete Bogorodice. Sveto Pismo nam nigdje ne govori o Bogorodičinoj majci. Ipak crkvena predaja zabilježena već u II. stoljeću prenosi nam da je Sv. Ana rođena kao kći starozavjetnog svećenika Matana koji je potjecao iz roda Levijeva. Marijin muž Joakim potjecao je pak iz Davidove loze. Sveti Joakim i Ana bili su veoma bogati ljudi te su dio svoje imovine redovito darivali siromašnima i potrebitima. Uz mnogobrojna dobročinstva ovi su pobožni ljudi darovali i Hram u Jeruzalemu. Upravo za jednog boravka u Hramu tadašnji hramski svećenik izjavio je kako dar Joakima i Ane nije dostojan Hrama jer ih Bog nije blagoslovio djetetom. Ožalošćeni riječima hramskog svećenika sv. Joakim i sv. Ana povukoše se u molitvu. Joakim je pošao u pustinju te tu moleći i posteći kroz četrdeset dana od Gospoda tražio blagoslov u djetetu. Sveta Ana također se molitvama utjecala Svevišnjem da joj podari dijete. Bog blagi i dobri koji čuje molitvu pravednika uslišio je vapaje i podario je Joakimu i Ani djevojčicu Mariju. Štovanje svetih roditelja Bogorodičinih u kršćanskom svijetu proširio je bizantski car  Justin I. koji je u VI. stoljeću u Carigradu podigao crkvu njima u čast. Sv. Ivan Damašćanski napisao je veliki broj propovijedi u čast svetih roditelja koji svijetu podariše Presvetu Bogorodicu.