Svećenik izradio kapelicu na kotačima pa upoznaje Amerikance sa istočnim obredom

Svećenik izradio kapelicu na kotačima pa upoznaje Amerikance sa istočnim obredom

Svećenik izradio kapelicu na kotačima pa upoznaje Amerikance sa istočnim obredom

U američkoj državi Colorado pravoslavni svećenik izradio je kapelicu na kotačima. Osim što izvana plijeni pažnju kapelica je iznutra uređena u istočnom stilu tako se u njoj može vršiti i bogoslužje. Svećenik misionar putuje sa svojom kapelicom na kotačima diljem Amerike te tamošnje stanovništvo, uglavnom anglikanske provinijencije, upoznaje sa bizantskom ikonografijom, crkvenim pjevanjem i istočnim bogoslovljem. Najčešće misionar posjećuje velike skupove, sajmove i druga događanja gdje se okuplja veći broj građana. Uz kapelicu redovito postavlja i manji šator u kojem se mogu nabaviti razne crkvene devocionalije te na taj način sam financira svoj misionarski rad. Do sada je misionar obišao veliki broj američkih gradova a redovito je svugdje primljen sa oduševljenjem. Dolasku mini kapelice na kotačima posebno se raduju djeca.