Svećenici Žumberačkog vikarijata na susretu u Radatovićima razmotrili plan Susreta mladih

Svećenici Žumberačkog vikarijata na susretu u Radatovićima razmotrili plan Susreta mladih

Svećenici Žumberačkogvikarijata na susretu u Radatovićima razmotrili plan Susreta mladih

U ponedjeljak 22. lipnja 2020. u sjedištu župe Radatovići održan je radni sastanak svećenika Žumberačkog vikarijata. Na susretu su svećenici osobitu pažnju posvetili pitanju održavanja Susreta djece i mladih koji je predviđen za zadnji vikend u kolovozu a treba se održati u Radatovićima. Susret se održava u okviru priprave za 250. godišnjicu Križevačke eparhije a naglasak je stavljen na Godinu pokajanja koja se obilježava na području čitave grkokatoličke biskupije. Mladi s područja Žumberačkog vikarijata biti će u Radatovićima zadnjeg vikenda u kolovozu okupljeni u dobnim skupinama za koje će posebno skrbiti animatori i drugi suradnici. Već tradicionalno na vikarijatskim Susretima mladi uče o istočnoj duhovnosti i očuvanju zavičajne tradicije. Na sastanku svećenika u Radatovićima zaključeno je da se tijekom ljetnog razdoblja što više vjernika putem prigodnih biltena upozna sa sadržajem susreta koji cijelom vikarijatu donosi duhovnu svježinu i radost za sve sudionike.