Svećenici donijeli odluku: UPRAVU PRIBIĆKOG POSJEDA PREDATI NOVOM UPRAVITELJU

Svećenici donijeli odluku: UPRAVU PRIBIĆKOG  POSJEDA PREDATI NOVOM UPRAVITELJU

U Jastrebarskom je u subotu 16. studenoga 2013. održan sastanak svećenika Žumberačkog vikarijata na kojem se raspravljalo o konačnom rješenju pitanja uprave nad dvorcem i ostalom crkvenom imovinom u Pribiću. Nakon detaljne rasprave koja je uključivala iscrpnu analizu uprave crkvenom imovinom u Pribiću u posljednjih trinaest godina došlo se do jedinstvenog zaključka o daljnjoj neodrživosti sadašnjeg stanja. Pošto je konstatirano teško činjenično stanje, predložen je Model po  kojem bi se pristupilo rješenju nagomilanih problema vezanih za upravu pribićkog posjeda. U prvoj točki Modela/Zaključka predloženo je da ordinarij Križevačke eparhije, na temelju odluke mjesnog svećenstva, u roku od 30 dana (do 16. prosinca 2013.)  imenuje novog upravitelja crkvenog dvorca u Pribiću. Istom da se sadašnji upravitelj, koji je sklopio posljednja dva ugovora o najmu dvorca bez znanja i odobrenja svećenstva, trajno razriješi službe upravitelja dvorca i bilo kakve daljnje uprave nad nekretninama u Pribiću, uključujući i povrat u komunizmu oduzete imovine. Sadašnjem upravitelju pribićkog dvorca s danom 16. XI. 2013. svećenstvo Žumberačkog vikarijata uskraćuje daljnju podršku, te se ograđuje od samovoljnih postupaka istog. Svećenici su nakon provedenih konzultacija glasovanjem za novog upravitelja crkvenog dvorca u Pribiću odabrali sadašnjeg pribićkog župnika o. Nenada Krajačića, kojemu ordinarij treba izdati specijalnu punomoć temeljem koje će nadalje voditi upravu pribićkih dobara pred državnim tijelima. U svemu što je potrebno poduzeti u hitnom raskidu štetnog ugovora svećenik Nenad Krajačić imati će bratsku podršku svećenstva Žumberačkog vikarijata. Svećenici su  na kraju zaključili kako se dvorac više nikada ne smije samovoljno davati u komercijalni  najam već treba služiti isključivo za crkvene potrebe.