Sv. Petar i Pavao navjestitelji Radosne vijesti

Sv. Petar i Pavao navjestitelji Radosne vijesti

Sv. Petar i Pavao navjestitelji Radosne vijesti

Sveta Crkva 29. lipnja proslavlja blagdan sv. Petra i Pavla. Prema evanđeoskim zapisima Petar (Simon) bio je ribar iz gradića Betsaide. Prema predaji bio je oženjen sestrom apostola Barnabe i imao je jednog sina. No da je bila Petrova supruga sestra Barnabina i da je imao sina nigdje u evanđeljima izričito ne stoji već to spada isključivo u usmenu tradiciju. Petar je prvi od apostola koji je izrazio jasnu vjeru u Gospoda rekavši: “Ti si Krist, Sin Boga živoga”. Nakon Isusove smrti i slavnog uskrsnuća, Petar je radosnu vijest propovijedao po Palestini, Maloj Aziji i konačno u Italiji u gradu Rimu gdje je mučenički stradao. Prilikom naviještanja Radosne vijesti njegovo su djelovanje pratila i razna ozdravljenja koja su se događala po njegovim molitvama. Tu treba razumjeti da su mnogi prihvatili vjeru u Isusa iz Nazareta upravo radi djela koja je sv. Petar činio. Da nije bilo tih ozdravljenja bolesnih pa čak i uskrišavanja umrlih, koja je Petar pred svjedocima učinio, kršćanska vjera se zasigurno ne bi proširila među židovima i poganima u tolikoj mjeri. I sv. Pavao činio je mnoga znamenja prilikom naviještanja istine o Isusu iz Nazareta. Stradao je kao i sv. Petar u Rimu. U Žumberku se među grkokatolicima sačuvao prastari običaj običaj po kojem se uoči blagdana sv. Petra i Pavla pali drvo. To paljenje vatre uoči Petrova simoblizira ona vremena kada su poganski carevi progonili i mučili kršćane vezujući ih za drvene stupove, natapajući ih smolom i paleći ih. Njima u spomen pale se Petrovski krijesovi sa središnjim stupom u sredini.