Suradnja osnovnih škola i grkokatoličkih župa u cilju edukacije djece o istočnom obredu

Suradnja osnovnih škola i grkokatoličkih župa u cilju edukacije djece o istočnom obredu

Suradnja osnovnih škola i grkokatoličkih župa u cilju edukacije djece o istočnom obredu
Na području urbanog dijela Žumberačkog vikarijata posljednjih godina uspostavljena je dobra suradnja osnovnih škola i gradskih grkokatoličkih župa. Prema statističkim podacima na širem zagrebačkom području na kojem se prostire Žumberački vikarijat danas živi oko šest tisuća grkokatolika. Mnogi mladi grkokatolički svećenici koji danas djeluju u gradskim grkokatoličkim župama svojim svakodnevnim radom uvelike doprinose edukaciji djece o istočnom katoličkom obredu. Dolazak učenika u grkokatoličku crkvu i zatim u pastoralnu dvoranu daje potpuno novu dimenziju razumijevanju bizantskog obreda na ovdašnjem području. Osobni susret osnovnoškolaca s grkokatoličkim svećenikom iz korijena mijenja percepciju o istočnom obredu u svijesti djece. Nova generacija djece koja sada u gradskim sredinama stasa uz poznavanje istočnog obreda u svojoj odrasloj dobi imati će sasvim drugačiji odnos prema istočnom obredu od prijašnjih generacija koje su bile uskraćene za osobno poznavanje žumberačko-grkokatoličke tradicije. Na prijedlog profesora koji dolaze u pratnji učenika djeci se redovito tumači i načelo „muške loze“ u međuobrednim vjenčanjima jer je sve više takvih situacija u svakodnevnom životu. Prema zakonitom običaju koji kroz stoljeća redovite primjene na području Zagrebačke metropolije ima snagu krajevnog crkvenog zakona djeci se od najranije dobi tumači kako se u međuobrednim vjenčanjima uvijek slijedi obred zaručnika. Sukladno načelu „muške loze“ djeca u međuobrednim brakovima redovito slijede obred oca, te se kod krštenja pribrajaju samosvojnoj crkvi oca.