Suradnja Arhiva križevačke eparhije i Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu

Suradnja Arhiva križevačke eparhije i Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu

Suradnja Arhiva križevačke eparhije i Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu

U srijedu 1. srpnja 2020. godine u sjedištu Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu održan je susret voditelja arhiva Zagrebačke nadbiskupije dr. Stjepana Razuma i žumberačkog biskupskog vikara o. Daniela Vranešića koji vodi skrb za arhivsko gradivo grkokatoličke Križevačke eparhije. Tijekom susreta istaknuta je dobra suradnja između dvije crkvene institucije, a vikar je zahvalio dr. Razumu koji godinama surađuje s godišnjakom Žumberačkim krijesom. Biskupski vikar predao je Nadbiskupijskom arhivu iznimno vrijedne matične knjige Zagrebačke nadbiskupije iz 18. stoljeća koje je tijekom II. Svjetskog rata sačuvao grkokatolički mrzlopoljski župnik o. Simeon Hromiš. Svećenik Hromiš bio je jedini svećenik koji je ostao na području Žumberka u vrijeme II. Svjetskog rata te je uz dopuštenje tadašnjeg nadbiskupa Alojzija Stepinca i vladike Janka Šimraka obavljao pastoralnu službu na žumberačkim župama obaju obreda. Dugo godina uopće se nije znalo da su ove matične knjige iz Kalja i Podžumberka sačuvane jer su se sve do proteklog tjedna nalazile u neobrađenoj arhivskoj dokumentaciji Križevačke eparhije. Prema sastavljenom primopredajnom zapisniku Nadbiskupijskom arhivu Zagrebačke nadbiskupije predane su 1. 7.2020.godine: Matična knjiga krštenih rkt. župe sv. Mihaela – Kalje od 1795., Matična knjiga vjenčanih iste župe od 1795., te Liber memorabilium/župna spomenica rkt. župe sv. Nikole – Žumberak od 1788. godine. Uz ove za crkvenu povijest vrlo važne knjige Arhivu zagrebačke nadbiskupije predani su i određeni spisi spomenutih župa.