Što povezuje hrvatske grkokatolike sa svetištem sv. Leopolda Bogdana Mandića u bosanskom mjestu Maglaju

Što povezuje hrvatske grkokatolike sa svetištem sv. Leopolda Bogdana Mandića u bosanskom mjestu Maglaju

Što povezuje hrvatske grkokatolike sa svetištem sv. Leopolda Bogdana Mandića u bosanskom mjestu Maglaju

U bosanskom mjestu Maglaju nalazi se svetište sv. Leopolda Bogdana Mandića. Ovaj svetac iz hrvatskog naroda svoj je život posvetio ispovijedanju tj. pomirenju vjernika sa Bogom. Ponekad je u svojoj ispovjedaonici u Padovi boravio i po dvanaest sati. No iznad svega duboko u svojoj duši sv. Leopold osjećao je potrebu molitve za jedinstvo kršćana na jugoistoku Europe. Svi vrlo dobro znamo da je podjela među kršćanima osobito izražena na ovdašnjim prostorima stoga je molitva za jedinstvo ovdje potrebna više nego igdje. Zapravo jedinstvo kršćana donosi mir, a svaki čovjek svetoga života teži upravo miru sa svojim bližnjima. Među hrvatskim grkokatolicima štovanje sv. Leopolda Mandića posebno je izraženo, a zajednica katolika bizantskog obreda povezana je sa svetištem u Maglaju i preko jedinstvene slike Gospe Bosanske koju je za maglajsko svetište izradio akademski slikar blagopokojni žumberački svećenik Zlatko Latković. Svećenik Latković sliku je izradio prema uputama graditelja svetišta i svog dobrog prijatelja don Ante Bakovića koji je smatrao kako je posebno važno u Bosni razvijati dijalog među kršćanima i ekumenizam sa muslimanskim vjernicima. Slika Gospe Bosanske zaista je jedinstvena jer su pod njezinim plaštem prikazana sva tri naroda u BiH: Hrvati, Srbi i Bošnjaci. Simbol je to mira i zajedništva koje se u Bosni ostvaruje pod Bogorodičinom zaštitom. Slika koju je izradio grkokatolički svećenik Zlatko Latković čuva se u svetištu u Maglaju i trajna je poveznica između Hrvata grkokatolika i maglajskog svetišta.

 

Gospa Bosanska Maglaj autor o. Zlatko Latković