Što nam o žumberačkoj crkvenoj tradiciji govori slika iz 1934. godine

Što nam o žumberačkoj crkvenoj tradiciji govori slika iz 1934. godine

Što nam o žumberačkoj crkvenoj tradiciji govori slika iz 1934. godine

Zahvaljujući revnosti starih žumberačkih svećenika do danas su ostale sačuvane fotografije koje nam svjedoče o istočnoj ili bizantskoj crkvenoj tradiciji u Žumberku. Na fotografiji koja je snimljena na Petrovo (12. 7.1934.) u naselju Sošice vide se svećenici, đakon i vjernici za vrijeme bogoslužja. U oltarnom dijelu iza ikonostasa naziru se svećenici, ispred ikonostasa pred carskim dverima stoji đakon, a u lađi crkve je sve ispunjeno vjernim narodom. Pogleda li se slika malo detaljnije jasno se može razabrati na koji su način nekada vjernici stajali u crkvi. Na desnoj strani crkve su isključivo muškarci, na lijevoj su isključivo žene, a ono što je najzanimljivije u središnjem dijelu stoje djevojčice. Slika iz 1934. godine dakle jasno prikazuje gdje je kome bilo određeno mjesto u crkvi. Tradicija i striktno određeni raspored mjesta u crkvi do danas se zadržao tek u pojedinim župama Žumberačkog vikarijata. O nekadašnjem obrednom skladu i staroj žumberačkoj bizantskoj tradiciji danas nam svjedoče još samo stare fotografije.