Moci Svete Petke Ikonijske cuvaju se u ukrajinskom manastiru u gradu Balti