Skupina ortodoksnih Židova razmišlja o redefiniranju stava o Isusu

Skupina ortodoksnih Židova razmišlja o redefiniranju stava o Isusu

Skupina ortodoksnih Židova razmišlja o redefiniranju stava o Isusu

Kako se ovih dana doznaje u Izraelu skupina ultra ortodoksnih Židova razmišlja o redefiniranju stava o Isusu. Zajednica ortodoksnih Židova sastavljena od više stotina osoba poznata pod nazivom heredi već se duže vrijeme zalaže za promjenu pristupa u pitanju Isusa iz Nazareta. Iako unutar židovske zajednice nailaze na veliki otpor pa i osude skupina vjernika odlučna je istražiti istinu o Isusu. Poznato je naime da u židovstvu pitanja a zatim i istraživanja o Isusu nisu poželjna. Sada se pak najnovijom inicijativom otvara sasvim novo razdoblje. Jedan ugledni židovski teolog istaknuo je kako skupina hereda “riskira” kada se upušta u čitanje tekstova o Isusu, jer time mogu zanemariti osnovnu konstantu židovstva a to je da žive u iščekivanju mesije. No unatoč svim pritiscima heredi ne odustaju u svojim nastojanjima da otkriju istinu o svom sunarodnjaku Isusu iz Nazareta.