Sav naš život je veliko, neprekidno došašće, priprava za susret s Gospodinom

Sav naš život je veliko, neprekidno došašće, priprava za susret s Gospodinom

Sav naš život je veliko, neprekidno došašće, priprava za susret s Gospodinom

Svaka dobro obavljena ispovijed ohrabrenje je koje primamo od Gospodina za naš daljnji put, bez malodušnosti, bez žalosti, oslobođeni svojih bijeda…

Glas viče: ‘Pripravite put Gospodinu u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu! Svaka dolina nek’ se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi!”

Najbolji način da pripravimo svoju dušu na Gospodinov dolazak jest pripraviti se dobro za ispovijed. Potreba za ovim sakramentom, izvorom milosti i milosrđa kroz cijeli naš život, posebno dolazi do izražaja u ovo vrijeme kada nas liturgija Crkve potiče i ohrabruje na iščekivanje Božića.

Predlaže nam ovako moliti: “Bože, ti si poslao na svijet svojega Sina jedinca da ljudski rod oslobodiš staroga ropstva; mi čekamo njegov dolazak: nagradi nas pravom slobodom.”

Ispovijed je, uz svetu euharistiju, sakrament koji nas pripravlja i za konačni susret s Kristom na kraju našega života. Sav naš život neprekidno je došašće, iščekivanje posljednjega trenutka za koji se ne prestajemo pripravljati iz dana u dan. Tješi nas pomisao da i sâm Gospodin žarko želi da budemo s njim »u novom nebu i novoj zemlji”.

Svaka dobro obavljena ispovijed ohrabrenje je koje primamo od Gospodina za naš daljnji put, bez malodušnosti, bez žalosti, oslobođeni svojih bijeda. I Krist nam nanovo govori: “Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi”, sinko, započni još jednom. On sam oprašta nam nakon poniznoga ispovijedanja naših grijeha. Ispovijedamo svoje grijehe “samome Bogu”, podsjeća nas Ivan Pavao II., “iako ih u ispovjedaonici sluša čovjek-svećenik. Ovaj čovjek je ponizni i vjerni poslužitelj toga velikog otajstva koje se ispunilo između sina koji se vraća i Oca.”

Uzroke zla ne treba tražiti izvan čovjeka, nego naprotiv u nutrini njegova srca; a i lijek dolazi također iz srca. Stoga se kršćani, kroz iskrenost vlastitoga napora za obraćenjem, moraju pobuniti protiv skrivanja čovjeka i vlastitim životom objaviti radost istinskoga oslobođenja od grijeha […] milost iskrena pokajanja, čvrstu namjeru za pokajanjem i iskrenu ispovijed grijeha.”

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje)