Ruka sv. Ivana Krstitelja kojom je kršten sam Gospod Isus Krist

Ruka sv. Ivana Krstitelja kojom je kršten sam Gospod Isus Krist

Ruka sv. Ivana Krstitelja kojom je kršten sam Gospod Isus Krist
U srijedu 24. lipnja sveta Crkva proslavlja blagdan rođenja svetog Ivana Krstitelja Preteče Gospodnjeg. Vjerni narod Žumberka podigao je ovome svecu u čast crkvu u Grabru i kapelu u Liješću. Mnoge obitelji sv. Ivana slave kao svog nebeskog zaštitnika obraćajući mu se u molitvama na dan svoje Krsne slave. Iako ga mnogi štuju ipak tek rijetki znaju da je dio tijela ovog Ugodnika Božjeg ostao sačuvan do dan danas. Crkvena predaja govori da je sveti Luka propovijedajući Evanđelje po Samariji naišao na grob sv. Ivana Krstitelja. On je usrdnom molbom uspio od tamošnjih stanovnika dobiti desnu ruku Preteče koju je zatim ponio u Antiohiju. Kasnije je časna ruka kojom je kršten na rijeci Jordanu sam Isus Nazarećanin prenesena u Carigrad. Od 1484. nalazila se na Malti, a odatle je 1798. prenesena u ruski Petrograd. Uslijed revolucije u Rusiji svetinja je iznesena iz države i sakrivena je u jedan samostan u Crnoj Gori gdje je ostala do danas. Ova svetinja poziva nas da i mi baš kao i sveti Ivan Krstitelj budemo oni koji će pozivati na pokajanje. Onome koji zlo čini treba neustrašivo ukazati na njegove pogreške kao što je to i Ivan kazao Herodu: “Nije ti dopušteno imati ženu svoga brata”(Mk 6,18). Nije se bojao funkcije i nekog naslova koji je ionako prolazan. Da je šutio sigurno bi napredovao na dvoru Herodovom. Ali zbog svojih načela on je skončao svoj život, umro svijetu, a proslavio se u Nebu. On je primjer kojeg valja slijediti. Njegov poziv na pokajanje bio je strašniji za one koji su ga slušali od bilo kakve kazne ovog svijeta. Pokaj se i promijeni svoj život govori ti Ivan! Nema pravog pokajanja i istinskog pomirenja bez prethodne promjene onoga koji živi u laži. Onaj koji samo isprazno govori, pa bio on na bilo kakvoj funkciji, a istinski ne mijenja svog život pun svakojakih duhovnih bolesti kao što su: laž, krivokletsvo, zavist, oholost i sebeljublje, nema uspjeha ni blagoslova koji od Gospoda dolazi.

Sveti Ivane Krstitelju neustrašivi borče za Istinu moli Boga za nas.