Roditelji imaju odgovornost uputiti djecu na grkokatolički vjeronauk

Roditelji imaju odgovornost uputiti djecu na grkokatolički vjeronauk

Roditelji imaju odgovornost uputiti djecu na grkokatolički vjeronauk

Početkom akademske godine u župama Žumberačkog vikarijata započeli su satovi vjeronauka za učenike osnovnih škola. Program grkokatoličkog vjeronauka tijekom pripreme za Svetu pričest uključuje uz vjersku pouku i produbljivanje znanja o vlastitom obredu i identitetu. Većina grkokatoličke djece pohađa redovito vjeronauk u školama koji je u svom sadržaju prilagođen većinskom latinskom obredu, stoga je neophodno da djeca pohađaju i župni vjeronauk kako bi u svojim župama učili o pradjedovskoj grkokatoličkoj baštini. Organizacija grkokatoličkog vjeronauka u gradskim župama Žumberačkog vikarijata uvelike ovisi o zauzimanju župnika kojemu je povjerena duhovna skrb za vjernike. Ipak ni sam župnik ne može postići željeni cilj bez podrške roditelja koji imaju odgovornost djecu privesti Crkvi. Roditelji su dakle odgovorni odgajati djecu u kršćanskom duhu i vlastitom obredu. Razumije se da ne može dijete samo sebe formirati već je to odgovornost roditelja. Stoga, opet i ponovo kao crkveni poglavari, pozivamo očeve i majke da roditeljskom brigom vođeni svoju djecu upute u nadležnu grkokatoličku župu gdje se održava župni vjeronauk u terminu koji je odredio svaki župnik prema pastoralnom rasporedu.