Roditelji dovodite djecu na grkokatolički župni vjeronauk

Roditelji dovodite djecu na grkokatolički župni vjeronauk

Početkom rujna prateći početak nove akademske i crkvene godine u župama Žumberačkog vikarijata započinje novi godišnji ciklus župnog grkokatoličkog vjeronauka. Organizacija grkokatoličkog vjeronauka na području Žumberačkog vikarijata vrlo je zahtjevna i kompleksna. Prije svega vjeronauk se održava u ruralnim i urbanim naseljima što zahtjeva i zasebne pristupe.  U pojedinim žumberačkim župama uz najbolju volju više se vjeronauk za djecu ne može organizirati jer djece naprosto nema. U onim žumberačkim župama gdje djece još ima vjeronauk se organizira ovisno o inicijativi nadležnog župnika i suradnje roditelja. Pitanje grkokatoličkog vjeronauka u urbanim dijelovima Žumberačkog vikarijata jedno je od najvažnijih pastoralnih pitanja. Gradske župe (Zagreb, Stenjevec, Samobor, Jastrebarsko, Karlovac i Metlika)  najbrojnije su župe vikarijata i u tim župama danas ima najviše osnovnoškolske djece. Unatoč činjenici da djece ima ipak se osjeća da grkokatolički župni vjeronauk u tim župama nije dovoljno razvijen. Samo se u nekima održava vjeronauk. Zašto je tome tako?  Odgovornost za uspjeh vjeronauka uvelike ovisi o motivaciji župnika, ali i o spremnosti roditelja da svoju djecu upućuju na vjeronauk u župu. Ništa manju odgovornost  za organizaciju vjeronauka na razini biskupije nema ni Ordinarijat križevačke eparhije. Ordinarijat je naime dužan osigurati primjerene udžbenike te druge priručnike koji su prilagođeni grkokatoličkoj tradiciji. Tijekom prve polovice 20. stoljeća u Križevačkoj eparhiji djelovali su marljivi biskupi koji su tiskali grkokatoličke katekizme za djecu te na taj način brinuli o vjerskoj naobrazbi najmanjih članova eparhije. Osim toga u Zagrebu je svojevremeno postojao i povjerenik za grkokatoličku katehezu pri gradskim školama. Unatoč svim poteškoćama pojedini župnici pokušavaju organizirati vjeronauk u svojim župama i u tome, uz pomoć roditelja, uvelike uspijevaju. Odaziv na župni  vjeronauk  najbolji je pokazatelj kakva je budućnost dotične  župe.

Ovim putem pozivaju se svi roditelji sa područja Žumberačkog vikarijata da svoju djecu od rujna redovito dovode na vjeronauk u vlastite grkokatoličke župe.

vjer 1

Zadnji katekizam  koji je tiskala Križevačka biskupija izdan je davne 1934. Katekizam je sa blagoslovom vladike Dionizija Njaradija uredio franjevac Dane Zubac i objavljen je na ćiriličnom pismu. Novi katekizam za potrebe Križevačke biskupije trebalo bi ipak  prilagoditi novom vremenu.  Do izdavanja novog Katekizma u uporabi će i dalje biti samo ovaj, jedini, stari službeni katekizam Križevačke eparhije iz prošlog stoljeća.