Rijetka slika dr. Janka Šimraka u latinskom crkvenom ruhu

Rijetka slika dr. Janka Šimraka u latinskom crkvenom ruhu

Rijetka slika dr. Janka Šimraka u latinskom crkvenom ruhu

Profesor na zagrebačkom Katoličkom bogoslovnom fakultetu, kanonik i kasnije križevački grkokatolički vladika dr. Janko Šimrak iza sebe je ostavio mnogo pisanih povijesnih radova. No na žalost do današnjih dana ostalo je vrlo malo sačuvanih fotografija samog dr. Šimraka. Svaka njegova fotografija ima stoga osobitu povijesnu važnost. Nedavno je pronađena zaista jedinstvena fotografija na kojoj je dr. Šimrak obućen u latinsko crkveno ruho. Na poleđini fotografije stoji natpis: “Dr. Janko Šimrak u rimokatoličkoj župi na Velebitu u Lici 1940. godine”. Fotografija svjedoči kako je crkveni povjesničar Šimrak rado obilazio hrvatske krajeve te uz svoj uskočki bizantski obred njegovao i rimski kojem pripada većina hrvatskog naroda.