Prva zadušna subota u Mrzlom Polju – 2. veljače 2013.

Prva zadušna subota u Mrzlom Polju – 2. veljače 2013.

Pozivamo vas na liturgiju u župnu crkvu Sv. Petra i Pavla na prvu zadušnu subotu.