Proslava Nerukotvorena Obraza Isusova u Popovićima 16. kolovoza

Proslava Nerukotvorena Obraza Isusova u Popovićima  16. kolovoza

U subotu 16. kolovoza u selu Popovići koje se nalazi u sastavu župe Drage biti će na svečani način upriličen blagoslov novopodignutog križa. Za vjernike koji će taj dan prisustvovati blagoslovu važno je znati da Istočna crkva upravo na taj dan uz Diomeda mučenika slavi i spomendan Nerukotvorena Obraza Gospoda i Spasa našega Isusa Krista. Crkvena predaja nam govori da je Isusov suvremenik edesski kralj Avgar V. nakon što se razbolio poslao svog pisara i slikara Hananu (Anastazija) iz Armenije u Jeruzalem s molbom da Isus dođe u Edessu te da ga ozdravi od gube. Kralj Avgar V. naložio je svom osobnom pisaru Hananu da naslika Isusa te da mu donese njegovu sliku. Slikar Hanan je doista došao u blizinu Isusa, ali ga zbog mnoštva nije mogao naslikati. Međutim sam Isus je u mnoštvu zamijetio Hanana kako stoji na nekom kamenu te je naredio apostolu Tomi da ga dovede. Isus je zatim zatražio vode, umio lice, te se na očigled prisutnih obrisao četvrtastim ubrusom na kojem se ocrtalo njegovo lice. S obzirom da ga nije nacrtala ljudska ruka on je dobio naziv nerukotvoreni ili ljudskom rukom ne naslikani obraz Isusa iz Nazareta. Isus je ubrus predao Hananu, a ovaj je zatim sveti predmet odnio u Armeniju kralju Avgaru koji je ubrzo ozdravio od svoje bolesti. Nerukotvoreni Obraz Isusov posebno su štovali biskupi i crkveni naučitelji u prvim stoljećima kršćanstva. Prvi je o svetoj slici pisao biskup u primorskoj Cezareji Euzebije Cezarejski (265.-340.), a zatim crkveni naučitelj Ivan Damašćanski (675.-753.). O Nerukotvorenom Obrazu govorili su višekratno i crkveni oci na Drugom carigradskom saboru 787. godine potvrđujući autentičnost svetog predmeta. Godine 944. ovaj sveti lik Isusov prenesen je iz Edesse u Carigrad, a spomendan na prijenos slavi se svake godine 16. kolovoza. Po dolasku u Carigrad Nerukotvoreni Obraz pohranjen je u crkvi Presvete Bogorodice u Vlaherni. Kršćani u Carigradu s najvećim su poštovanjem čuvali ovu svetinju te su za čuvanje svetinje izradili poseban okvir od zlata koji je do danas ostao sačuvan. Uslijed Turskih prodora prema Carigradu sveti lik Isusov prenesen je u talijanski grad Genovu 1362. godine. Od tada se Nerukotvoreni Obraz nalazi u genoveškoj crkvi sv. Bartola Armeskog. Štovanje Nerukotvorenog Obraza tijekom stoljeća sačuvali su i svećenici Žumberačkog vikarijata. Tako su na ikonostasima u grkokatoličkim crkvama u Zagrebu i u Metlici iznad carskih dveri postavljene slike Nerukotvorena Obraza koje trebaju pomoći vjernicima u prihvaćanju istine o Isusovom zemaljskom životu.