Pronađena jedinstvena fotografija nadbiskupa Alojzija Stepinca među žumberačkim grkokatolicima

Pronađena jedinstvena fotografija nadbiskupa Alojzija Stepinca među žumberačkim grkokatolicima

Pronađena jedinstvena fotografija nadbiskupa Alojzija Stepinca među žumberačkim grkokatolicima

Ovih dana pronađena je jedinstvena fotografija blaženog Alojzija Stepinca nekadašnjeg metropolita hrvatskih grkokatolika. Fotografija iznimne kvalitete snimljena je 22. svibnja 1935. godine u Sošicama. Na njoj je potpis: “Uzoriti gospodin hrvatski metropolita msgr. dr. Alojzije Stepinac u Sošicama u Žumberku u dvorištu župnog dvora”. Na slici se uz nadbiskupa vidi kanonik Križevačke eparhije dr. Janko Kalaj (treći s lijeva), sošički župnik o. Stanko Višošević (peti s lijeva) i kaštanski župnik o. Petar Gvozdanović (drugi s desna). Uz nadbiskupa su i djevojke u žumberačkim grkokatoličkim narodnim nošnjama te dijete i nekolicina ondašnjih Sošićana. Fotografija svjedoči o ljubavi nadbiskupa prema žumberačkim grkokatolicima koje je od najranije mladosti rado posjećivao. Ponekad slike govore više od riječi i ova govori: Žumberčani su voljeli svog metropolitu.