Pronađena izvorna slika ikonostasa iz crkve sv. Nikole u Badovincima

Pronađena izvorna slika ikonostasa iz crkve sv. Nikole u Badovincima

Pronađena izvorna slika ikonostasa iz crkve sv. Nikole u Badovincima

Sve do ovoga tjedna sa velikom sigurnošću moglo se potvrditi da u Žumberačkom vikarijatu ne postoji slika izvornog izgleda nekadašnjeg ikonostasa u crkvi sv. Nikole u Badovincima. Iako su žumberački povjesničari dr. Janko Šimrak, Milko Predović i Ivica Pavković opisali mnoge žumberačke crkve i ikonostase o badovinskom nije bilo nikakvih fotografija ili skica. No na neobičan način ovih je dana baš uoči sv. Nikole, pronađena jedinstvena fotografija koja prikazuje ikonostas iz Badovinaca koji je izgorio još u II. Svjetskom ratu. Doduše ostale su do naših dana sačuvane slike sv. Nikole i Blagovijesti sa starog ikonostasa ali sve je ostalo nestalo u ratnom plamenu. Na slici se točno vidi slika sv. Nikole na kojem je mjestu stajala na ikonostasu. Nitko zapravo nije mogao sa sigurnošću potvrditi kako je ikonostas uistinu izgledao. Sada je pred nama osvanula fotografija iz 30-tih godina prošlog stoljeća koja nam realno prikazuje ljepotu badovinskog ikonostasa sa likom sv. Nikole u središnjem dijelu. No uz sve to na slici se vidi i kako je crkva bila oslikana iznutra što daje dodatnu težinu fotografiji kao autentičnom povijesnom svjedočanstvu. Zaista, i kad mislimo da je nešto zauvijek nestalo, Bog se pobrine da nam nakon godina skrovitosti pokaže kako ne mora uvijek biti onako kako mi mislimo.

Stari ikonostas crkve sv. Nikole u Badovincima izgorio u II. Svjetskom ratu