Promišljanje slovenskog biskupa koje zaslužuje posebnu pozornost u Žumberačkom vikarijatu

Promišljanje slovenskog biskupa koje zaslužuje posebnu pozornost u Žumberačkom vikarijatu

Promišljanje slovenskog biskupa koje zaslužuje posebnu pozornost u Žumberačkom vikarijatu

Područje Žumberačkog vikarijata pokriva i područje Republike Slovenije. Nedavni intervju pomoćnog ljubljanskog biskupa dr. Franca Šuštara koji je objavio slovenski katolički tjednik Družina nikoga nije ostavio ravnodušnim. Naime generalni vikar Šuštar iznio je realnu sliku o ukidanju značajnog broja župa ili spajanju sa većima unutar Ljubljanske nadbiskupije. Mons. Šuštar kazao je kako je od 1. siječnja 2020. nadbiskupija 12 župa već spojila s većima. No prema riječima vikara to je tek uvod u reorganizaciju nadbiskupije, jer prema prijedlogu, od 234 župe njih čak 62 bilo bi potrebno dokinuti odnosno spojiti sa većima. U Koparskoj biskupiji već su 90 župa spojili ili dokinuli. Razlog za ukidanje župa je veoma malen broj vjernika u pojedinim područjima Slovenije. Prema navodima vikara u nekim je župama svega 200 vjernika. Biskup Šuštar je pojasnio kako je osnovana posebna nadbiskupijska “Komisija za preoblikovanje župa”, a vjernike se postepeno pripremalo za odluku nadbiskupije. Na teren su zbog prihvaćanja odluke često odlazili i sami biskupi odnosno arhiđakoni koji su vjernicima objasnili stvarno stanje u kojima nadbiskupija djeluje. Crkva u Sloveniji susreće se sa novim izazovima koji zahtijevaju nove pristupe a koje zbog blizine treba promatrati i o njima itekako razborito promišljati.