Prgomaljske ikone koje se sada nalaze u Radatovićima povezuju Katedralni i Žumberački dekanat

Prgomaljske ikone koje se sada nalaze u Radatovićima povezuju Katedralni i Žumberački dekanat

Prgomaljske ikone koje se sada nalaze u Radatovićima povezuju Katedralni i Žumberački dekanat

U petak i subotu u žumberačkoj župi Radatovići održava se susret djece i mladih Žumberačkog vikarijata. Biti će to prilika da se najmanjima približi ikonografija. Predviđene su radionice na kojima će mališani učiti o tome kako se izrađuju odnosno pišu svete slike. No pouka o ikonografiji nije namijenjena samo djeci. Na pouci će moći sudjelovati i roditelji i ostali sudionici susreta. Veoma je zanimljivo sa se u radatovićkoj župnoj crkvi na pokrajnjim zidovima čuvaju četiri velike ikone iz župe Prgomelje kod Bjelovara. Ikone Krista i Bogorodice te svete slavenske braće Ćirila i Metoda vidljivi su znak povezanosti između Katedralnog i Žumberačkog dekanata. Svojevremeno su ikone iz Prgomelje, kao privremena zamjena za ikonostas, darovane samoborskoj grkokatoličkoj župi a nakon što je u novoj samoborskoj crkvi postavljen ikonostas prgomaljeske ikone darovane su radatovićkoj crkvi gdje se i danas nalaze. Ikone koje su prošle dugi put kroz povijest uistinu povezuju župe, svećenike i vjernike. Neka one budu poticaj za molitvu i zajedništvo svih genaracija.