Prezentacija 40. broja Žumberačkog Krijesa

Prezentacija 40. broja Žumberačkog Krijesa

Prezentacija 40. broja Žumberačkog Krijesa

U svečanoj dvorani Matice hrvatske u Zagrebu, Ulica Matice Hrvatske 2, će se 20. siječnja 2018. u 17 sati održati prezentacija jubilarnog 40. godišta Žumberačkog Krijesa. Krijes će predstavljati predsjednik Matice hrvatske g. Stjepan Damjanović.