Predavanje u karmelićanskom samostanu u Hrvatskom Leskovcu

Predavanje u karmelićanskom samostanu u Hrvatskom Leskovcu

Povodom obilježavanja Molitvene osmine za jedinstvo kršćana u utorak 21. siječnja 2014. u karmelićanskom samostanu u Hrvatskom Leskovcu pokraj Zagreba teološko predavanje na temu „ Povijest i duhovnost Grkokatoličke crkve u Hrvatskoj“ održao je grkokatolički svećenik o. Daniel Vranešić.  Predavanju su uz časne sestre prisustvovali i mnogobrojni članovi Karmelićanskog svjetovnog reda te drugi laici. Predavač je prisutne u svom izlaganju  upoznao sa poviješću Grkokatoličke crkve u Hrvatskoj posebno se osvrćući na dvije grkokatoličke biskupije koje su imale svoja sjedišta u Marči i Pakracu. U drugom dijelu predavanja vjernicima je protumačena specifična duhovnost Istočne crkve koja se najbolje može razumjeti kroz tumačenje ikonografije, obredne simbolike i u konačnici kroz tumačenje obiteljskih običaja koje njeguju grkokatolici na širem zagrebačkom području. Posebno je naglašeno kako vjernik Istočne katoličke crkve ne može i ne smije biti namrgođena lica jer to zapravo ocrtava unutrašnju hladnoću srca koja je u suprotnosti sa radošću kršćanskog života. Najčešće se upravo iza „hladnog lica“ kriju i puno teži duhovni problemi pojedinca.  „U našem vremenu i u našoj zagrebačkoj sredini, napreduju i postižu prave duhovne i pastoralne rezultate samo oni koji šire oko sebe vedrinu, radost i blagost, svi drugi, unatoč materijalnom obilju, ostaju sami u hladnoći svojih srdaca sakriveni iza debelih zidova samoće“ – istaknuo je predavač. Otac Daniel pozvao je sve prisutne da i u vremenu nakon Molitvene osmine u Hrvatskom Leskovcu prošire svoja saznanja o grkokatolicima te da posjete grkokatoličke crkve u zagrebačkoj okolici.