Pred nama je 2021. Godina presvete Euharistije

Pred nama je 2021. Godina presvete Euharistije

Pred nama je 2021. Godina presvete Euharistije

Približavajući se kraju ove po mnogočemu teške 2020. godine s očima punim nade gledamo prema slijedećoj 2021. godini koja je u našoj Križevačkoj eparhiji posvećena Presvetoj Euharistiji. Više nego ikada potrebna nam je prisutnost Isusa Krista po kojem se ostvaruje potpuni susret Boga i čovjeka. Naša mjesna crkva zaista želi tijekom 2021. godine zauzeto živjeti otajstvo Presvete Euharistije. Želimo si kao vjernici posvijestiti da je po Euharistiji živi Krist zaista sa nama. On koji je u euharistijskoj tajni i svećenik i žrtva osvijetliti će put Crkve i osnažiti naše slabosti. U Euharistiji je sadržano sve duhovno dobro Crkve. Osvrnemo li se unatrag u povijest lako ćemo shvatiti da je pravi učinak Euharistije potpuno zajedništvo svih ljudi. Svakom čovjeku je vidljivi plod Euharistije – a to je jedinstvo različitih. U tome se jedinstvu različitosti potpuno ostvaruje Crkva kao zajednica Kristovih vjernika. Kao svećenici Križevačke eparhije i Žumberačkog vikarijata potičemo sve vjernike da u godini koja je pred nama promišljamo o “Kruhu života” koji snaži naše slabosti. Ne možemo izostaviti i ne podsjetiti kako je Euharistija i čin zahvalnosti u kojem sudjeluju svi oni koji Isusa iz Nazareta priznaju pravim Bogom. Da bi Godina Euharistije bila učinkovita i plodonosna “večeru treba blagovati u ljubavi i jedinstvu”. Ako toga nema uzalud je sudjelovati na euharistijskom slavlju. Sveti Toma nas sve upozorava da odbacimo na vrijeme od sebe laž i sve zlo jer “sakrament kod lašca ne donosi nikakav učinak”. Istočni crkveni oci nas također opominju kada kažu: “laže se kad se nutrina čovjeka ne podudara s onim što se označuje izvanjski”. Uklonimo stoga zapreku našem duhovnom napretku, odbacimo laž i grijeh. Godina Euharistije biti će u Žumberačkom vikarijatu i godina duhovnog čišćenja, jer samo čisti su pozvani k Stolu Gospodnjem. Ako nismo čisti od laži i nečistoća ovoga svijeta onda “Krist ne ostaje u nama ni mi u Kristu”. Teolog Karl Raner kaže kako Euharistija “neprestano u svijetu potiskuje tamu grijeha” i to je istina koja traje dva tisućljeća. Budimo potpuno svjesni da se Euharistijom borimo protiv Zloga koji danas nije ništa slabiji nego u Isusovo vrijeme. Konačno, papa Pavao VI. nam daje smjernicu za život kad uči: “U kraljevstvu Euharistije opstaje samo onaj koji vjeruje i ljubi”. I mi tako činimo da život vječni baštinimo.