Pravoslavni episkopi služili liturgiju versus populum

Pravoslavni episkopi služili liturgiju versus populum

Pravoslavni episkopi služili liturgiju versus populum

Mnogi su ostali iznenađeni prošloga tjedan vidjevši fotografije na kojima se jasno vidi kako pravoslavni episkopi služe liturgiju okrenuti licem prema narodu tzv. versus populum što je uobičajeno za latinski obred. Događaj o kojem je riječ zbio se u rumunjskom gradu Bukureštu na jednoj od crkvenih proslava. Do sada je bilo gotovo nemoguće da bi se biskupi ruske, češke, albanske i rumunjske pravoslavne Crkve služili latinskim modelom bogoslužja u kojem se predvoditelj liturgije okreće licem prema puku. Čuvari istočnog obreda u Pravoslavnim crkvama smatraju kako su episkopi tim činom “okrenuli leđa Kristu”. Takva tumačenja ipak su pretjerana jer istočni episkopi zasigurno nisu imali namjeru umanjiti važnost bizantskog obreda u njegovoj punini.