Poštovanje prema pokojnim žumberačkim svećenicima

Poštovanje prema pokojnim žumberačkim svećenicima

Poštovanje prema pokojnim žumberačkim svećenicima

Osnovna je zadaća svih svećenika da brinu za spasenje duša vjernika koji su im povjereni na duhovnu skrb. U povijesti Žumberačkog vikarijata niz je zaslužnih svećenika koji su tijekom svoje dušobrižničke službe ostavili neizbrisivi trag u Žumberku. Jedan od takvih svećenika zasigurno je i pokojni stavrofor Živko Kustić. Prođe li se danas kroz Mrzlo Polje ili Sošice još će se u našim selima pronaći stariji vjernici koji će se sa ljubavlju u srcu prisjetiti ovog dragog svećenika i gorskog župnika. No osim župničke službe u žumberačkim selima potrebno je prisjetiti se i publicističkog rada ovog svećenika. Približavajući se svečanom obilježavanju 40-te obljetnice izlaženja Žumberačkog krijesa neizostavno se moramo prisjetiti i uloge pokojnog Živka Kustića koji je od samog početka izlaženja žumberačkog godišnjka davao podršku uredništvu i suradnicima. Sa zahvalnošću ga se sjećamo i kao vjernici molimo za njegovu dušu. Kao ljudi pak kažemo: hvala ti dragi Živko za tvoje savjete i suradnju. Hvala ti u ime Žumberačkog krijesa, svećenici te i narod žumberački nisu zaboravili. Krijes čuva uspomenu na tebe.