‘Poput Abrahama, otvorimo svoja srca!’

‘Poput Abrahama, otvorimo svoja srca!’

‘Poput Abrahama, otvorimo svoja srca!’

Papa poručuje kako se kršćanska nada ne temelji na ljudskim sigurnostima.

Na općoj audijenciji srijedom, papa Franjo poručio je svim vjernicima da poput Abrahama, otvorimo svoja srca i Bog će učiniti ono što je obećao. Sveti Otac je upravo u ovo korizmeno doba nastavio niz svojih kateheza o kršćanskoj nadi.

U središte svoga razmišljanja, papa je ovog puta stavio Abrahama, nazvavši ga ne samo ocem vjere, nego i ‘ocem nade‘. Kada govori o Abrahamovoj nadi, papa poručuje kako je ta nada utkana u njegovoj vjeri.

‘Naša se nada ne oslanja na ljudska rasuđivanja, predviđanja i sigurnosti’- istaknuo je Sveti Otac. Dalje dodaje kako se ona očituje tamo gdje više nema nade, gdje je čovjek, kao i Abraham suočen sa smrću i neplodnošću svoje žene Sare, spoznao nadu.

Stoga, svi smo pozvani nasljedovati Abrahamov primjer koji se pouzdaje u Boga, uvjeren da može učiniti ono što je obećao.

Papa poziva da se nas da otvorimo svoja srca i da će nas ta Božja snaga voditi prema naprijed, činiti čudesne stvari i naučiti nas što je nada.

‘Ovakva obećanja dolaze isključivo od Boga koji je život i uskrsnuće!’ – govori papa Franjo. Za kraj je poručio kako je nužno da svi vjernici otvore svoja srca, to je naša nada jer ćemo se tada susresti s Bogom na trgu Neba.