Ponovno opomena – prikrivanje zlostavljača skupo se plaća

Ponovno opomena – prikrivanje zlostavljača skupo se plaća

Ponovno opomena – prikrivanje zlostavljača skupo se plača

Kako izvještava medijski portal Reuters, sud u francuskom gradu Lionu ovih dana pozvao je lionskog nadbiskupa Philipea Barbarina u svojstvu optuženika da se očituje o optužbi da je prikrivao seksualna zlostavljanja u svojoj nadbiskupiji. Naime protiv nadbiskupa Barbarina tužbu su podigli muškarci koji su kao dječaci 80-tih godina prošlog stoljeća bili žrtve svećenika Bernarda Preynata. Tužitelji ne traže nikakvu materijalnu naknadu već samo žele da se utvrdi istina i da se počinitelja zlodjela kao i prikrivatelja primjereno kazni. Žrtve seksualnog zlostavljanja tvrde da je nadbiskup Barbarin znao za ponašanje svećenika Preynata ali da ga je štitio te time zapravo prikrivao sva zlodjela koja je ovaj počinio. U međuvremenu pred francuskim pravosuđem optuženi svećenik je priznao sva zlostavljanja. Na ovome mjestu treba kazati sljedeće: ako je nadbiskupu rečeno što njegov svećenik radi i ako on nakon toga nije reagirao na primjereni način onda je nadbiskup apsolutno kriv i zaslužuje svaku osudu. No ako nije znao za ponašanje osuđenog svećenika onda nema nikakve krivice. Na žalost nadbiskup je izjavio kako se “svećenik popravio” što zapravo znači da je znao sve što ovaj radi. Jer da nije znao što bi onda rekao “da se popravio”, od čega se popravio? Onaj koji je spreman prikrivati seksualnog zlostavljača vrlo će vješto naći razloge da prikrije pravu istinu. Spreman je sofisticirano diskreditirati žrtvu ili čak krivotvoriti iskaz tj. svjedočenje žrtve, kao što je bio slučaj sa jednim biskupom. To je zapravo moralna devijacija osobnosti i sam prikrivatelj je zapravo toliko duševno poremećen da misli da prikrivanjem zapravo čini dobro. Da štiti ugled Crkve. To je velika pogreška i zapravo prikrivatelju treba stručna psihološka i duhovna pomoć da shvati što je dobro a što loše. Loše je prikrivati seksualno zlostavljanje, a dobro je štititi svaku osobu od seksualnih zlostavljača. Moramo znati da se Crkva štiti samo istinom a ne lažima. Jer laž je veoma skupa i prije ili kasnije mora ju se platiti, a najveći profit u svemu ima sotona koji želi u očima ljudi ocrniti Crkvu. Ponekad je teško prihvatiti činjenicu da je osoba koju dugo poznajemo zapravo seksualni zlostavljač. Isto tako teško je prihvatiti činjenicu da je osoba koju dugo poznajemo zapravo dokazani prikrivatelj seksualnih zlostavljača. U duhovnom vodstvu Crkve ne smiju nas voditi emocije, već razum, jer sam Sveti Duh djeluje kroz razumsko prosuđivanje. Slobodno možemo kazati: tamo gdje nema razumskog rasuđivanja zapravo se ne dopušta djelovanje Svetom Duhu. Vidimo na mnogim primjerima koliko je štete napravljeno kad se nije reagiralo na vrijeme i razborito. Ako je netko dokazani seksualni zlostavljač, onda se takvoj osobi ne vjeruje, niti mu se daje povjerenje i službe u Crkvi pa imao preporuku i samog nadbiskupa. Crkva mora biti čista i moralno neokaljana, posebice mora biti u Crkvi sigurno svako dijete i svaka mlada osoba.