Političari, asfaltirajte žumberačke ceste!

Političari, asfaltirajte žumberačke ceste!

U razvijenim zemljama zapadne demokracije vlasti bez iznimke brinu o potrebama lokalnog stanovništva. Već u nama  susjednoj republici Sloveniji nije uopće zamislivo da bi mjesno svećenstvo trebalo izrađivati posebne studije,elaborate i programe o uređenju lokalnih cesta. Samo po sebi se razumije da svećenstvo brine o duhovnim stvarima, a vlast o infrastrukturi. Na žalost na području Istočnog Žumberka svećenici su zbog nebrige lokalnih vlasti primorani braniti dostojanstvo ljudske osobe i pravo na osnovnu infrastrukturu koju vlast desetljećima uskraćuje lokalnom stanovništvu. U duhu brige za opće dobro i napredak zavičaja na prijedlog Žumberačkog vikarijata izrađen je „Program uređenja i asfaltiranja glavnih cestovnih dionica u istočnom Žumberku“. Program detaljno navodi sve cestovne pravce u istočnom Žumberku koje treba urediti i zatim asfaltirati. U dokumentu se izravno navode i gradovi odnosno općine u čijoj se nadležnosti nalaze pojedine dionice. Ukupno je navedeno osam dionica od kojih čak polovica pripada  Gradu Samoboru, dvije  Općini Krašić,  a po jedna  Općini Žumberak i Gradu Jastrebarskom. Navedene su dionice glavnih pravaca koje danas nisu niti primjereno uređene niti asfaltirane, a tek za manji dio je izrađena projektna dokumentacija. Radi se o slijedećim pravcima: Gabrovica – Jelenići, Bukovac – Tihočaj, Tihočaj – Budinjak, Pavkovići – Dragonoš, Jelenići – Prevod, Prevod – Medven Draga, Ruda Pribićka – Prevod i Prevod – Višći Vrh. Putovi koji vode od navedenih glavnih prometnica do pojedinih sela i zaselaka nisu stavljeni u prioritetni program. Program nadalje navodi i način na koji treba postupiti da bi se ceste uredile i modernizirale. Među ostalim se ističe da uz jedinice lokalne samouprave glavni operativni izvođač na uređenju cesta treba biti državno poduzeće Hrvatske šume koje se nalaze u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, odnosno Vlade RH. Hrvatske šume imaju u svom vlasništvu dva kamenoloma na geografskom području Žumberka, jedan u Slapnici na pećanskom području, a drugi u svetojanskoj Reki na grabarskom području. Materijal za navoz, kao i svu mehanizaciju koja je potrebna za pripremne radove također posjeduju Hrvatske šume.  U suradnji sa Hrvatskim šumama  moguće je uz minimalne troškove gradova i općina obaviti veliki dio posla na uređenju cesta. Svakako je predviđeno da se prilikom uređenja cesta vodi i osobita briga oko odvodnih kanala i rubnjaka  kako cesta ne bi nakon kratkog vremena zbog specifičnih vremenskih uvjeta naprosto propala.  Sredstva za konačno asfaltiranje treba osigurati iz proračuna gradova, općina, županije i ministarstava. Programom je predviđeno da se u Jelenićima kao središtu svih cestovnih pravaca u istočnom Žumberku uredi i operativna cestovna baza tijekom izvođenja radova, ali i za kasnije održavanje istih. Predloženi objekt za cestovnu bazu u Jelenićima također se nalazi u vlasništvu Hrvatskih šuma.  Izrađeni „Program za ceste“  ima osobitu važnost jer će svjedočiti novim generacijama o brizi Crkve za čovjeka, ali će jednako tako  svjedočiti i o oholom i bahatom ponašanju politike prema malom čovjeku.