Podržimo novog kaštanskog župnika

Podržimo novog kaštanskog župnika

Dekretom Ordinarijata križevačke eparhije novim kaštanskim (i sošičkim) župnikom imenovan je neojerej o. Marjan Jeftimov. Stara žumberačka župa sv. Antuna u Kaštu imala je tijekom svoje duge povijesti vrijedne župnike koji su u zajedništvu sa vjernicima uz župnu crkvu podigli još tri velike kapele te niz pilova krajputaša. Posebnu brigu oko održavanja kaštanskih svetinja iskazao je pokojni župnik Dane Herak u čijem mandatu su sustavno obnavljani sakralni objekti. Treba svakako naglasiti da je svećenik Dane Herak u teškim vremenima učinio veoma mnogo za očuvanje sakralnih objekata te mu zasluženo pripada posebna zahvala nove generacije žumberačkih svećenika. Od vremena „župnika Dane“ do naših dana prošlo je već dosta vremena i sada je potrebno nastaviti tamo gdje je on stao. Svećenici Žumberačkog vikarijata smatraju da je novom kaštanskom župniku o. Marjanu potrebno pružiti svu potrebnu pomoć u procesu obnove kaštanske župne crkve. Pod time se podrazumijeva pomoć samih vjernika, državnih institucija i u konačnici našeg Ordinarijata. Neka nam u 2014. godini župna crkva sv. Antuna u Kaštu zasja u novom svjetlijem ruhu.