Ukrajinska grkokatolicka crkva u Kamenici tridesetih godina dvadesetog stoljeca