“Poći ću u Tursku sa željom da se nadvladaju prepreke koje nas još uvijek dijele od pravoslavnih”

“Poći ću u Tursku sa željom da se nadvladaju prepreke koje nas još uvijek dijele od pravoslavnih”

“Poći ću u Tursku sa željom da se nadvladaju prepreke koje nas još uvijek dijele od pravoslavnih”

Poći ću u Tursku sa željom da se nadvladaju prepreke koje nas još uvijek dijele od pravoslavnih, rekao je papa Franjo primivši 24. listopada članove zaklade “Orientale lumen” iz Amerike, u prigodi njihova ekumenskog hodočašća. Bez unutarnje obnove nije moguć pravi ekumenski dijalog, istaknuo je Papa, prenosi Radio Vatikan.

 

Za nešto više od mjesec dana, na putu katoličko-pravoslavnoga dijaloga održat će se još jedan važan događaj. Ponovno će jedan susret, jedan zagrljaj, na trenutak fizički poništiti udaljenost koja postoji već tisuću godina, a koju se od Drugoga vatikanskog sabora smatra sve manjom. U Istanbulu će, naime, 30. studenoga, ekumenski patrijarh i rimski biskup ponovno biti zajedno, stoga je papa Franjo u vidiku tog susreta izrazio svoje osjećaje.

Članovima zaklade “Orientale lumen” – američke zaklade koja nosi ime apostolskoga pisma koje je sveti Ivan Pavao II. objavio 2. svibnja 1995. godine, posvećujući ga upravo jedinstvu kršćana s Istoka, Papa je povjerio svoja očekivanja. Posjet rimskoga biskupa Ekumenskom patrijarhatu, i ponovni susret patrijarha Bartolomeja sa mnom, bit će znakovi duboke povezanosti koja ujedinjuje sjedišta u Rimu i u Carigradu, kao i želje da se, u ljubavi i istini, nadvladaju prepreke koje nas još uvijek dijele, rekao je papa Franjo.

Podsjetivši potom da svako kršćansko hodočašće nije samo putovanje, nego ponajviše prigoda za put unutarnje obnove, Sveti Otac kazao je da su takve dimenzije svakako bitne i za nastavak na dugom putu koji vodi do pomirenja i potpunoga zajedništva među svima koji vjeruju u Krista. Nema istinskoga dijaloga bez spremnosti za unutarnju obnovu i za traženje veće vjernosti Kristu i Njegovoj volji, napomenuo je Papa.

Izrazivši radost zbog odluke da to hodočašće posvete Ivanu XXIII. i Ivanu Pavlu II., koji su u travnju proglašeni svetima, papa Franjo napomenuo je da je primjer te dvojice svetaca zacijelo prosvjetljujući za sve nas, jer su uvijek svjedočili žarku želju za jedinstvom kršćana. Među brojnim stvarima koje bi se mogle spomenuti, želio bih samo podsjetiti da je u trenutku kada je najavio sazivanje Drugoga vatikanskog sabora, sv. Ivan XXIII. među ciljevima istaknuo upravo jedinstvo kršćana, a sv. Ivan Pavao II. je pak svojom enciklikom “Ut unum sint” dao veliki poticaj ekumenskom zauzimanju Katoličke Crkve.

Na kraju je papa Franjo nazočne potaknuo da mole za njega kako bi po zagovoru dvojice njegovih svetih prethodnika mogao obavljati službu rimskoga biskupa, u služenju zajedništvu i jedinstvu Crkve, slijedeći u svemu Gospodinovu volju.